صنایع رنگ ، رزین، تینر و چسب (15)

گل حفاری (3)

صنایع غذایی (7)

صنایع آبکاری (4)

صنایع نساجی (5)

صنایع کاغذ سازی (3)

صنایع کاشی و سرامیک (10)

صنایع شوینده و بهداشتی (8)

صنایع تصفیه آب و فاضلاب (2)

صنایع سم و کود کشاورزی (6)

کالاهای آماده بارگیری (6)